Golvvärme – el eller vattenburen?

Det finns nog ingen som inte tycker att varmt golv är skönt att gå på. Golvvärme sprider helt enkelt en jämn och skön värme i ett rum. Men inte bara det, rätt golvvärmelösning kan också spara energi och sänka dina uppvärmningskostnader. Dessutom slipper du ha ett element på väggen. Det finns två vanliga alternativ: vattenburen och elburen golvvärme. I den här artikeln ska vi reda ut vad skillnaderna mellan el- och vattenburen golvvärme egentligen är och vilket alternativ som passar bäst hemma hos dig.

El-golvvärme

Elektrisk golvvärme går snabbt att installera, är förhållandevis billigt och kan vara mycket energieffektivt. Värmeslingor för elburen golvvärme finns att köpa både som mattor med kablar som enkelt läggs ut på underlaget eller lösa på rullar. Det krävs inga större installationer för att få igång elburen golvvärme. Du lägger ut värmeslingorna, kopplar in dem till elnätet och kan sedan njuta av ditt varma golv. Med hjälp av en termostat kan värmen regleras i rummet. Du kan alltså smidigt själv justera hur varmt du vill ha i rummet. Här kan du kolla in produkter för el-golvvärme för att få ett hum över kostnader och vilka produkter som du kommer behöva.

När passar el-golvvärme bäst?

Elburen golvvärme blir ofta billigare än vattenburen om du bara ska lägga golvvärme i begränsade utrymmen som till exempel i ett badrum, en hall eller ett kök. En stor fördel med elektrisk golvvärme är att du kan justera värmen i det enskilda rummet. I ett badrum till exempel vill du gärna ha på lite värme året runt för att undvika problem med fukt. Perfekt i till exempel en sommarstuga! Eldriven golvvärme är ett mycket flexibelt värmesystem, och du kan alltså ha värme på i ett rum men avstängt i resten av huset.

Kostnad

Enkelt kan man säga att eldriven golvvärme är billigare att installera och dyrare i drift jämfört med vattenburen värme. Många faktorer styr dock priset. Är golvvärmen din huvudsakliga värmekälla? Ska golvvärmen ligga i ett vått eller torrt rum? Kan du klara en del av installationen själv?

Vattenburen golvvärme

Som vi redan har sett kommer elburen golvvärme från värmemattor eller värmekablar som placeras under golvet och kopplas in i elnätet. Väljer du istället vattenburen golvvärme måste du lägga rör under golvet som sedan distribuerar värmen från en annan värmekälla. Rören kopplas ihop med husets vattenburna värmesystem som i sin tur får sin värme från en annan värmekälla. Det kan till exempel vara från bergvärme, fjärrvärme eller en pelletspanna. Du måste alltså ha en annan värmekälla i huset för att kunna lägga in vattenburen golvvärme. Att installera ett vattenburet golvvärmesystem kräver ofta mer jobb än att lägga in elburen golvvärme.

När passar vattenburen golvvärme?

Vattenburen värme passar bäst när du ska värme upp ett helt hus. Är det bara ett enstaka rum som ska ha golvvärme väljer du med fördel elburen golvvärme. Vattenburen golvvärme har blivit mycket populärt att installera vid nybyggen. Och det är inte alls konstigt, du får en jämn och skön värme och slipper ha radiatorer i rummen. Driftskostnaderna är också lägre än för elburen golvvärme. Tänk dock på att du måste ha ytterligare en värmekälla vid vattenburen värme om inte huset redan har ett vattenburet system.

Kostnad

Vattenburen golvvärme har lägre driftkostnader än elburen golvvärme. Det är därför ett mer långsiktigt och hållbart alternativ. Däremot är installationen ofta dyrare och detta styrs bland annat av husets konstruktion, hur stort huset är och vem som gör installationen. Det är dock viktigt att tänka på att vattenburen golvvärme kräver ytterligare en värmekälla.

Sammanfattning

Det är helt enkelt husets förutsättningar som styr om elburen eller vattenburen golvvärme är det bästa alternativet. Vill du att golvvärmen ska finnas i hela huset passar i de flesta fall vattenburen golvvärme bäst eftersom driftkostnaderna långsiktigt blir lägre. Huset måste dock ha ett annat värmesystem för att det ska fungera. Om ditt hus inte har ett vattenburet system kan elektrisk golvvärme vara ett bättre alternativ. Det är snabbare och enklare att installera men ger, som sagt, lite dyrare driftkostnader. Elburen golvvärme används ofta i badrum, kök och hall.

Hur kan jag sänka mina värmekostnader?

Störst effekt för att sänka värmekostnaderna för ett hus är att sänka temperaturen i rummen. Kontrollera även husets ventilation och isolering. Boverket har satt ihop en artikel med användbara tips för dig som ska kontrollera din ventilation.

Täta fönster och dörrar, tilläggsisolera vinden, byt ut gamla fönster, vädra snabbt och effektivt. Veterankraft har skrivit en artikel om med tips och råd kring fönstertätning. Har du element så ska du inte placera möbler framför dem. Det stänger inne värmen och hindrar den från att komma ut i rummen. Komplettera gärna husets huvudsakliga värmekälla med en luft/luft värmepump också. Och ett sista tips – duscha snabbt och kallt. Läs om fördelar med kalldush för att få bättre grepp om varför det är en bra idé (inte bara pengamässigt).